2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje turistų vėl buvo daugiau

Valstybinio turizmo departamento duomenimis, 2017 m. pirmąjį pusmetį turistų Lietuvoje padaugėjo 7,7 proc. Šiuo laikotarpiu bent su viena nakvyne keliavo 1,29 mln. keliautojų. Iš jų turistai iš užsienio sudarė 692,6 tūkst., t.y. 6,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietiniai turistai – 601,3 tūkst., t.y. 9,7 proc. daugiau nei 2016 m.

Itin sparčiu augimu pagal Lietuvos apgyvendinimo įstaigų statistiką pirmąjį 2017 m. pusmetį išsiskyrė Jungtinė Karalystė – iš jos sulaukta 28,2 tūkst. turistų, t.y . 8,4 proc. daugiau nei 2016 m. pirmąjį pusmetį. Taip pat augo prancūzų (+6,6 proc.), italų (+5,0 proc.), švedų (+1,4 proc.) srautai. Net 13,8 proc. išaugo turistų iš Prancūzijos nakvynių Lietuvos apgyvendinimo įstaigose skaičius.

Gausėjo turistų iš tolimųjų rinkų: JAV (+24,3 proc.), Izraelio (+19,8 proc.), Kinijos (+45,1 proc.). Turistai į Lietuvą gausiau plūdo ir iš svarbių rinkų: Baltarusijos – 78,8 tūkst. (+3 proc.), Rusijos – 77,1 tūkst. (+10,5 proc.), Lenkijos – 73,6 tūkst. (+5 proc.), Latvijos – 64 tūkst. (+8,5 proc.), Ukrainos – 38,7 tūkst. (+0,2 proc.) bei Estijos 27,1 tūkst. (+9,2 proc.).

Apgyvendintų užsienio turistų skaičiaus iš 10 didžiausių rinkų pokytis 2017/2016 m. I pusmetis, proc. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos kurortuose apsistojo ženkliai daugiau turistų, jeigu palyginsime šių metų pirmąjį pusmetį su 2014 m. pirmuoju pusmečiu. Lyginant šiuos laikotarpius, Lietuvos kurortų komercinėse apgyvendinimo įstaigose apsistojo 51,2 proc. daugiau vietinių turistų ir 9,5 proc. daugiau užsienio turistų.

Lietuvos banko duomenimis, 2017 m. I pusm. užsienio turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 0,63 mlrd. EUR arba 9,7 proc. daugiau nei 2016 m. I pusm. Lietuvių turistų ir vienadienių lankytojų išlaidos užsienyje 2017 m. I pusm. (kelionių debetas) siekė 0,55 mlrd. EUR ir palyginus su 2016 m. I pusm. padidėjo 6,5 proc. Kelionių balansas 2017 m. I pusm. buvo teigiamas ir siekė 0,078 mlrd. (arba 78 milijonus) EUR (+39,5 proc.).

Straipsnis parengtas remiantis Valstybinio turizmo departamento statistikos apžvalga ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis.