Lietuvos kaimo turizmo asociacija

LKTA istorija

Lietuvos kaimo turizmo asociacija veiklą pradėjo 1997 m., kuomet buvo tik 17 sodybų. Iki šių metų jų skaičius išaugo 23 kartus. Šiuo metu asociacija vienija beveik 400 narių. Tai ne tik kaimo gyventojai, teikiantys kaimo turizmo paslaugas, bet ir žmonės dar tik planuojantys kurti šį verslą, regioninių turizmo centrų darbuotojai. Per visus dvidešimt Asociacijos gyvavimo metų kaimo turizmo objektai kartu su apgyvendinimo paslaugomis teikdami įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais kaimo bendruomenėse, kuriose taip pat vyksta dailininkų plenerai, drožėjų ir skulptorių kūrybinės stovyklos, konferencijos, seminarai, šeimos šventės, kulinarinio ir etninio paveldo puoselėjimas.

LKTA tikslai

  • atstovauti Asociacijos narių interesams įvairiose institucijose ir organizacijose;
  • koordinuoti Asociacijos narių veiklą plėtojant kaimo turizmą Lietuvoje;
  • rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, metodines priemones, informacinius biuletenius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
  • kelti Asociacijos narių kvalifikaciją, organizuoti stažuotes šalyje ir užsienyje;
  • analizuoti kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
  • dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą

LKTA įstatai

Kontaktai

K. Donelaičio g. 2-201, LT-44213 Kaunas
Tel. (+370 37) 400 354
Faks. (+370 37) 400 350
El. paštas: administracija@atostogoskaime.lt
Svetainė:  www.atostogoskaime.lt