Lietuvos kurortų asociacija

LKA istorija

Lietuvos kurortų asociacija (toliau – Asociacija, LKA) – yra ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto ar kurortinės teritorijos (toliau – kurortai) statusas, bendrąsias problemas, atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių kurortų ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją, koordinuojanti jų kryptingą veiklą Sveikatos turizmo, kurortinio gydymo, sveikatinimo natūraliais gamtiniais ištekliais, kurortologijos mokslo, Spa paslaugų ir kitose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus.

Asociacija veiklą pradėjo 2007 metų kovo 2 d. ir šiuo metu vienija Birštono, Druskininkų, Neringos ir Palangos kurortus bei Anykščių, Ignalinos, Trakų ir Zarasų kurortines vietoves.

LKA tikslai

Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, įgyvendinant Asociacijos tikslus ir uždavinius.

Asociacijos Misija – vienyti Lietuvos kurortus bei kurortines teritorijas bei atstovauti jų interesams, propaguojant kurortinį gydymą, sveikatinimą natūraliais gamtiniais ištekliais, sveikatos turizmą bei įgyvendinant kitus Asociacijos tikslus.

Asociacijos Vizija – būti įtakingiausia Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas atstovaujančia organizacija, sutelkiančia narius aktyviam, kryptingam ir rezultatyviam bendradarbiavimui, atstovaujančia jų interesams, bei darančia esminį poveikį kurortinio gydymo, sveikatinimo natūraliais gamtiniais ištekliais, sveikatos turizmo bei poilsio plėtrai Lietuvoje.

Asociacija, vadovaudamasi sutartais veiklos principais ir vertybėmis, siekia šių pagrindinių tikslų:

  • atstovauti ir ginti bendruosius narių interesus valstybinės valdžios institucijose bei kitose kurortų, turizmo sektoriuje veikiančiose organizacijose, Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių kurortų ir kitose tarptautinėse organizacijose;
  • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio partneriais bei dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas/projektus mokslinėje, teisinėje, profesinėje, ekonominėje, socialinėje, sporto bei kultūrinėje sferose ir suteikti galimybę naudoti visus natūralius išteklius gyventojų sveikatai tausoti bei gerinti;
  • vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos kurortų veiklą ir balneologiją, didinti Lietuvos kurortų kultūros ir gamtos vertybių patrauklumą Lietuvos gyventojams, vietiniams ir užsienio turistams, skatinti gamtos išteklių pritaikymą ir panaudojimą poilsio ir sveikatinimo tikslams.

LKA įstatai

Kontaktai

B. Sruogos g. 4, II a. LT-59206 Birštonas
Tel.: +370 630 00103
El. paštas: info@kurortuasociacija.lt
Svetainė: www.kurortuasociacija.lt