Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

LPDA istorija

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija įkurta 2005 metų rugsėjo mėnesį. Asociacija savanoriškumo pagrindu vienija fizinius ir juridinius asmenis – Lietuvos pilių ir dvarų savininkus, valdytojus – bei kitus asmenis, besirūpinančius Lietuvos pilių ir dvarų kultūros paveldo išsaugojimu. Tai žmonių turinčių atsakingą požiūrį į paveldą organizacija. Veikloje dalyvauja daugiau nei 100 asmenų. Tai 50- ties dvarų ir pilių valdytojai ir savininkai.

LPDA Tikslai

  • rūpintis Lietuvos pilių ir dvarų paveldo, kultūros tradicijų saugojimu bei puoselėjimu;
  • bendradarbiauti su valstybės institucijomis, dvarų atstatymo, saugojimo bei pritaikymo klausimais;
  • vykdyti kultūrinį turizmą dvaruose;
  • informuoti visuomenę apie atgimstančių dvarų tradicijas, jų tęstinumą.

Vizija

  • Lietuvos dvarai – išsaugoti ir atkurti, kultūrą puoselėjantys, konkurencingi ir pelningai veikiantys turizmo ir kitų ūkio šakų objektai.

Ko LPDA siekia?

  • ugdyti visuomenės pagarbą paveldui;
  • vienyti asmenis bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

Kontaktai

S.Konarskio g. 49, 217, LT-03123 Vilnius
Tel. +370 657 599 55, +370 657 599 55
El.paštas: info@dvarai.lt
Svetainė: www.dvarai.lt