Nacionalinė SPA asociacija

NSA istorija

Nacionalinė SPA asociacija veiklą pradėjo vykdyti 2007 m. kovo mėnesį. Asociacijos steigimą paskatino SPA temos aktualumas Lietuvos rinkai. Vis labiau besivystanti SPA kryptis sveikatinimo industrijoje Lietuvoje nėra aiškiai apibrėžiama ir suvokiama. Nėra susiformavusių esminių SPA principų.
Nacionalinė SPA asociacija siekia tapti pagrindine organizacija, kurios nuomonė butų vertinama ir kuri stipriai įtakotų SPA rinkos raidą šalyje.
Nacionalinė SPA asociacija atkakliai atstovauja ir gina savo narių interesus (kurie neprieštarauja tarpusavio asociacijos narių susitarimams ir gali teigiamai paveikti SPA rinką Lietuvoje) įvairiose instancijose (tiek verslo, tiek ir valstybinėse).

Asociacijos steigėjais 2007 metais tapo dvi įmonės, turinčios patirtį sveikatinimo, grožio bei asmenybės vidinio potencialo ir harmonijos ugdymo rinkoje: UAB “Femina Bona” ir UAB “Raminora”.

NSA misija, vizija ir tikslai

Asociacijos misija

Nacionalinė SPA asociacija siekia profesionalumo Lietuvos SPA rinkoje, teikia visokeriopą pagalbą keliant kvalifikaciją ir užmezgant naujus verslo ryšius, propaguoja SPA filosofiją visuomenėje bei siekia tapti gerbiama ir patikima institucija Lietuvos SPA rinkoje.

Asociacijos vizija

Būti lyderiu skatinant ir stiprinant Lietuvos SPA rinkos žaidėjų (bei jų darbuotojų) gerovę.

Pagrindiniai asociacijos tikslai:

  • šviesti Lietuvos visuomenę apie tai, kas yra Spa, kokios Spa tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje, populiarinti Spa filosofiją, kaip gyvenimo būdą ir neatsiejamą laimingo žmogaus sampratos dalį;
  • vienyti ir koordinuoti narių veiklą bei bendradarbiavimą, užtikrinant pasikeitimą informacija tarp narių, atstovauti jų teises valstybinėse institucijose;
  • teikti nariams išsamią informacinę medžiagą apie Spa rinką (atlikti tyrimus apie Spa rinkos tendencijas pasaulyje, Europoje, Baltijos šalyse ir Lietuvoje) ir organizacinę/informacinę pagalbą kvalifikacijos kėlimo srityje;
  • sukurti ir įdiegti Spa paslaugų tiekėjų standartizavimo sistemą Lietuvos Respublikos įstatyminėje bazėje;
  • atidžiai sekti narių reklamos ir viešųjų ryšių veiklą, nustatyti konkurencinius konfliktus, kurie gali kilti dėl reklamos, komunikavimo ir viešųjų ryšių. Aiškiai apibrėžti reklamos ir komunikavimo taisykles, kad nekiltų konfliktų ar nesklandumų tarp narių ar kitų juridinių asmenų dėl reklamos pateikimo rinkoje.

NSA įstatai

Kontaktai

Vytenio 9/25, LT-03113 Vilnius
Prezidentas – Lukas Mackevičius
Tel. +370 652 91915
El. paštas: lukas@spalietuva.lt
Svetainė: www.spalietuva.lt