Nacionalinė turizmo verslo asociacija

Apie NTVA

Nacionalinė turizmo  verslo asociacija (NTVA) vienija profesionalias atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo organizacijas. Kelionių organizatorių indėlis į Lietuvos turizmo infrastruktūrą yra labai svarbus. Jų veikla labai svarbi ne tik pavieniams turistams, bet ir visai šalies ekonomikai.

Lietuvos atvykstamojo turizmo organizacijos – tai vienintelės įmonės, kurios kokybiškai bei kompleksiškai pristato ir parduoda užsienio rinkoms daug ir įvairių Lietuvos turizmo produktų. Profesionaliai dirbantys atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai ne tik pirmieji pristato Lietuvą bei supažindina  keliautojus su Lietuvos turizmo ištekliais, bet ir kuria patikimos, modernios, atviros ir svetingos šalies įvaizdį.

NTVA veiklos kryptys:

  • Siekti, kad oficialiuose šaltiniuose (internetinėse svetainėse, papildomoje spausdintoje medžiagoje ir kt.) apie Lietuvoje profesionaliai dirbančius kelionių organizatorius būtų skelbiama tik patikima ir nuolat atnaujinama informacija.
  • Sukurti kokybiškus kvalifikacinius reikalavimus atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatorių veiklai vertinti.
  • Siekti sukurti profesionalią lankytinų objektų Lietuvoje duomenų bazę (internetinį ir spausdintą variantus) ir ją nuolat atnaujinti.
  • Nuolat tobulinti atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatorių gebėjimus ir gilinti jų žinias, dalijantis patirtimi, nuolat supažindinant su besikeičiančiomis Lietuvos turistinių išteklių aktualijomis ir informuojant apie turizmo verslo pokyčius pasaulinėje rinkoje ir kt.
  • Bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei švietimo ir ugdymo įstaigomis, siūlyti savo ilgamete vietos ir tarptautine patirtimi grįstas idėjas ir siekti užtikrinti, kad turizmo specialistus ruošiančių įstaigų programos atitiktų kvalifikuotus atvykstamojo ir vietinio turizmo darbuotojams keliamus reikalavimus.
  • Gerinti kelionių organizatorių Lietuvos turizmo infrastruktūroje įvaizdį ir stiprinti jų veiklos svarbą tiek  tarp turizmo paslaugų tiekėjų, tiek  tarp valstybės ir savivaldos institucijų, tiek ir tarp Lietuvos gyventojų.

NTVA tikslai

  • Siekti, kad Lietuva užsienyje būtų žinoma kaip universali kompleksinio turizmo šalis, kurioje teikiamos modernios, profesionalios bei įvairiapusės turistinės paslaugos, puikiai atitinkančios gerą kokybės ir kainos santykį.
  • Suvienyti kultūrinio, konferencinio, aktyvaus, ekologiško bei sveikatinimo turizmo organizatorių pajėgas ir visiems kartu efektyviai bei kokybiškai populiarinti Lietuvą.
  • Skatinti pavienių turizmo paslaugų tiekėjų ir kelionių organizatorių bendradarbiavimą.
  • Atstovauti atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatorių interesams valstybės, savivaldos ir kitose institucijose bei organizacijose.

Kontaktai

Šeimyniškių g.1a, 09312 Vilnius
Tel. 8 611 48170
Faks. (8 5) 2125810
El. paštas: info@ntva.lt
Svetainė: www.ntva.lt