Naujas "Safe&Clean" ženklas - Svetingumo verslo kokybė

2020-11-26

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, vykdydama MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros) finansuojamą projektą "Safe and Clean" svetingumo verslo ženklo sukūrimas ir įdiegimas, turizmo sektoriaus vadovų ir darbuotojų inovatyvūs mokymai”, kviečia viešbučių, restoranų, sveikatingumo verslo atstovus pildyti paraišką  ir ženklintis naujuoju saugaus ir švaraus svetingumo ženklu     


Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, vykdydama MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros) finansuojamą projektą "Safe and Clean" svetingumo verslo ženklo sukūrimas ir įdiegimas, turizmo sektoriaus vadovų ir darbuotojų inovatyvūs mokymai”, kviečia viešbučių, restoranų, sveikatingumo verslo atstovus pildyti paraišką  ir ženklintis naujuoju saugaus ir švaraus svetingumo ženklu    

“SAFE &CLEAN”

Asociacija parengė  šių Svetingumo verslo savikontrolės kriterijų sąrašą ir gaires, apimančias- darbuotojų sveikatos, svečių saugumo, maisto tvarkymo, patalpų valymo ir dezinfekavimo sritis. Tai ne tik rinkodarinė priemonė svetingumo verslui, siekiančiam susigrąžinti savo svečius ir pritraukti naujus, maksimaliai užtikrinant jų saugumą, bet ir labai naudinga metodinė priemonė. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimais, Pasaulio sveikatos organizacijos (anglWHO) rekomendacijomis bei gerąja kitų šalių praktika diegiant saugumo ir švaros standartus viešbučiuose ir restoranuose. 

Norėdami susipažinti SAFE & CLEAN ženklo aprašu ir kriterijais, kreipkitės į LVRA 

  1. Kartu su paraiška pasirašytą Geros valios deklaraciją (Aprašo priedas Nr. 1)
  2. Užpildytas Gaires (Aprašo priedas Nr. 2).

Gautos paraiškos bus įvertintos ir dėl kiekvienos įmonės priimtas sprendimas dėl ženklo naudojimo teisių suteikimo. Taip pat ir asociacija vykdys viešinimo darbus, siekiant padidinti paženklintų viešbučių ir restoranų vertę, jų reputaciją, patrauklumą bei lankomumą.   

Kriterijų įgyvendinimas ir ženklo gavimas yra nemokamas.

Paraiškas prašome siųsti info@lvra.lt